Enigmatic Ascending (#1,#4,#5,#6)

(11-5791011-8)

Key C

C Db E Gb Ab Bb Cb

Triads in Scale: Gb Gb+ Ab+

Key G

G Ab B Db Eb F Gb

Triads in Scale: Db Db+ Eb+

Key D

D Eb F# Ab Bb C Db

Triads in Scale: Ab Ab+ Bb+

Key A

A Bb C# Eb F G Ab

Triads in Scale: Eb Eb+ F+

Key E

E F G# Bb C D Eb

Triads in Scale: Bb Bb+ C+

Key B

B C D# F G A Bb

Triads in Scale: F F+ G+

Key F#

F# G A# C D E F

Triads in Scale: C C+ D+

Key F

F Gb A Cb Db Eb Fb

Triads in Scale: Cb Cb+ Db+

Key Bb

Bb Cb D Fb Gb Ab Bbb

Triads in Scale: Fb Fb+ Gb+

Key Eb

Eb Fb G Bbb Cb Db Ebb

Triads in Scale: Bbb Bbb+ Cb+

Key Ab

Ab Bbb C Ebb Fb Gb Abb

Triads in Scale: Ebb Ebb+ Fb+

Key Db

Db Ebb F Abb Bbb Cb Dbb

Triads in Scale: Abb Abb+ Bbb+

Key Gb

Gb Abb Bb Dbb Ebb Fb Gbb

Triads in Scale: Dbb Dbb+ Ebb+