Theoretical – No Known Name

(11-47811-2)

Key C

C C# E F G# A A#

Triads in Scale: F A C#m Am C+ F+ C#dim A#dim

Key G

G G# B C D# E E#

Triads in Scale: C E G#m Em G+ C+ G#dim E#dim

Key D

D D# F# G A# B B#

Triads in Scale: G B D#m Bm D+ G+ D#dim B#dim

Key A

A A# C# D E# F# F##

Triads in Scale: D F# A#m F#m A+ D+ A#dim F##dim

Key E

E E# G# A B# C# C##

Triads in Scale: A C# E#m C#m E+ A+ E#dim C##dim

Key B

B B# D# E F## G# G##

Triads in Scale: E G# B#m G#m B+ E+ B#dim G##dim

Key F#

F# F## A# B C## D# D##

Triads in Scale: B D# F##m D#m F#+ B+ F##dim D##dim

Key F

F F# A Bb C# D D#

Triads in Scale: Bb D F#m Dm F+ Bb+ F#dim D#dim

Key Bb

Bb B D Eb F# G G#

Triads in Scale: Eb G Bm Gm Bb+ Eb+ Bdim G#dim

Key Eb

Eb E G Ab B C C#

Triads in Scale: Ab C Em Cm Eb+ Ab+ Edim C#dim

Key Ab

Ab A C Db E F F#

Triads in Scale: Db F Am Fm Ab+ Db+ Adim F#dim

Key Db

Db D F Gb A Bb B

Triads in Scale: Gb Bb Dm Bbm Db+ Gb+ Ddim Bdim

Key Gb

Gb G Bb Cb D Eb E

Triads in Scale: Cb Eb Gm Ebm Gb+ Cb+ Gdim Edim