Theoretical – No Known Name

(11-35710-2)

Key C

C C# D D# E F F# A#

Triads in Scale: F# D#m A#dim

Key G

G G# A A# B C C# E#

Triads in Scale: C# A#m E#dim

Key D

D D# E E# F# G G# B#

Triads in Scale: G# E#m B#dim

Key A

A A# B B# C# D D# F##

Triads in Scale: D# B#m F##dim

Key E

E E# F# F## G# A A# C##

Triads in Scale: A# F##m C##dim

Key B

B B# C# C## D# E E# G##

Triads in Scale: E# C##m G##dim

Key F#

F# F## G# G## A# B B# D##

Triads in Scale: B# G##m D##dim

Key F

F F# G G# A Bb B D#

Triads in Scale: B G#m D#dim

Key Bb

Bb B C C# D Eb E G#

Triads in Scale: E C#m G#dim

Key Eb

Eb E F F# G Ab A C#

Triads in Scale: A F#m C#dim

Key Ab

Ab A Bb B C Db D F#

Triads in Scale: D Bm F#dim

Key Db

Db D Eb E F Gb G B

Triads in Scale: G Em Bdim

Key Gb

Gb G Ab A Bb Cb C E

Triads in Scale: C Am Edim