Theoretical – No Known Name

(11-3467810-2)

Key C

C C# D# F A A#

Triads in Scale: F F+

Key G

G G# A# C E E#

Triads in Scale: C C+

Key D

D D# E# G B B#

Triads in Scale: G G+

Key A

A A# B# D F# F##

Triads in Scale: D D+

Key E

E E# F## A C# C##

Triads in Scale: A A+

Key B

B B# C## E G# G##

Triads in Scale: E E+

Key F#

F# F## G## B D# D##

Triads in Scale: B B+

Key F

F F# G# Bb D D#

Triads in Scale: Bb Bb+

Key Bb

Bb B C# Eb G G#

Triads in Scale: Eb Eb+

Key Eb

Eb E F# Ab C C#

Triads in Scale: Ab Ab+

Key Ab

Ab A B Db F F#

Triads in Scale: Db Db+

Key Db

Db D E Gb Bb B

Triads in Scale: Gb Gb+

Key Gb

Gb G A Cb Eb E

Triads in Scale: Cb Cb+