Theoretical – No Known Name

(11-2591011-7)

Key C

C Eb F Gb G Ab B

Triads in Scale: Ab Cm Fm Eb+ Cdim

Key G

G Bb C Db D Eb F#

Triads in Scale: Eb Gm Cm Bb+ Gdim

Key D

D F G Ab A Bb C#

Triads in Scale: Bb Dm Gm F+ Ddim

Key A

A C D Eb E F G#

Triads in Scale: F Am Dm C+ Adim

Key E

E G A Bb B C D#

Triads in Scale: C Em Am G+ Edim

Key B

B D E F F# G A#

Triads in Scale: G Bm Em D+ Bdim

Key F#

F# A B C C# D E#

Triads in Scale: D F#m Bm A+ F#dim

Key F

F Ab Bb Cb C Db E

Triads in Scale: Db Fm Bbm Ab+ Fdim

Key Bb

Bb Db Eb Fb F Gb A

Triads in Scale: Gb Bbm Ebm Db+ Bbdim

Key Eb

Eb Gb Ab Bbb Bb Cb D

Triads in Scale: Cb Ebm Abm Gb+ Ebdim

Key Ab

Ab Cb Db Ebb Eb Fb G

Triads in Scale: Fb Abm Dbm Cb+ Abdim

Key Db

Db Fb Gb Abb Ab Bbb C

Triads in Scale: Bbb Dbm Gbm Fb+ Dbdim

Key Gb

Gb Bbb Cb Dbb Db Ebb F

Triads in Scale: Ebb Gbm Cbm Bbb+ Gbdim