Theoretical – No Known Name

(10-710-5)

Key C

C Eb E F F# G Ab A Bb

Triads in Scale: C Eb F Ab Cm Fm Am Ab+ Edim F#dim Adim

Key G

G Bb B C C# D Eb E F

Triads in Scale: G Bb C Eb Gm Cm Em Eb+ Bdim C#dim Edim

Key D

D F F# G G# A Bb B C

Triads in Scale: D F G Bb Dm Gm Bm Bb+ F#dim G#dim Bdim

Key A

A C C# D D# E F F# G

Triads in Scale: A C D F Am Dm F#m F+ C#dim D#dim F#dim

Key E

E G G# A A# B C C# D

Triads in Scale: E G A C Em Am C#m C+ G#dim A#dim C#dim

Key B

B D D# E E# F# G G# A

Triads in Scale: B D E G Bm Em G#m G+ D#dim E#dim G#dim

Key F#

F# A A# B B# C# D D# E

Triads in Scale: F# A B D F#m Bm D#m D+ A#dim B#dim D#dim

Key F

F Ab A Bb B C Db D Eb

Triads in Scale: F Ab Bb Db Fm Bbm Dm Db+ Adim Bdim Ddim

Key Bb

Bb Db D Eb E F Gb G Ab

Triads in Scale: Bb Db Eb Gb Bbm Ebm Gm Gb+ Ddim Edim Gdim

Key Eb

Eb Gb G Ab A Bb Cb C Db

Triads in Scale: Eb Gb Ab Cb Ebm Abm Cm Cb+ Gdim Adim Cdim

Key Ab

Ab Cb C Db D Eb Fb F Gb

Triads in Scale: Ab Cb Db Fb Abm Dbm Fm Fb+ Cdim Ddim Fdim

Key Db

Db Fb F Gb G Ab Bbb Bb Cb

Triads in Scale: Db Fb Gb Bbb Dbm Gbm Bbm Bbb+ Fdim Gdim Bbdim

Key Gb

Gb Bbb Bb Cb C Db Ebb Eb Fb

Triads in Scale: Gb Bbb Cb Ebb Gbm Cbm Ebm Ebb+ Bbdim Cdim Ebdim