Theoretical – No Known Name

(10-678-5)

Key C

C Eb E F F# Ab Bb B

Triads in Scale: Ab Fm Ab+

Key G

G Bb B C C# Eb F F#

Triads in Scale: Eb Cm Eb+

Key D

D F F# G G# Bb C C#

Triads in Scale: Bb Gm Bb+

Key A

A C C# D D# F G G#

Triads in Scale: F Dm F+

Key E

E G G# A A# C D D#

Triads in Scale: C Am C+

Key B

B D D# E E# G A A#

Triads in Scale: G Em G+

Key F#

F# A A# B B# D E E#

Triads in Scale: D Bm D+

Key F

F Ab A Bb B Db Eb E

Triads in Scale: Db Bbm Db+

Key Bb

Bb Db D Eb E Gb Ab A

Triads in Scale: Gb Ebm Gb+

Key Eb

Eb Gb G Ab A Cb Db D

Triads in Scale: Cb Abm Cb+

Key Ab

Ab Cb C Db D Fb Gb G

Triads in Scale: Fb Dbm Fb+

Key Db

Db Fb F Gb G Bbb Cb C

Triads in Scale: Bbb Gbm Bbb+

Key Gb

Gb Bbb Bb Cb C Ebb Fb F

Triads in Scale: Ebb Cbm Ebb+