Theoretical – No Known Name

(10-57910-6)

Key C

C Db D Eb Ab Bb B

Triads in Scale: Ab

Key G

G Ab A Bb Eb F F#

Triads in Scale: Eb

Key D

D Eb E F Bb C C#

Triads in Scale: Bb

Key A

A Bb B C F G G#

Triads in Scale: F

Key E

E F F# G C D D#

Triads in Scale: C

Key B

B C C# D G A A#

Triads in Scale: G

Key F#

F# G G# A D E E#

Triads in Scale: D

Key F

F Gb G Ab Db Eb E

Triads in Scale: Db

Key Bb

Bb Cb C Db Gb Ab A

Triads in Scale: Gb

Key Eb

Eb Fb F Gb Cb Db D

Triads in Scale: Cb

Key Ab

Ab Bbb Bb Cb Fb Gb G

Triads in Scale: Fb

Key Db

Db Ebb Eb Fb Bbb Cb C

Triads in Scale: Bbb

Key Gb

Gb Abb Ab Bbb Ebb Fb F

Triads in Scale: Ebb