Theoretical – No Known Name

(10-56910-8)

Key C

C Db F Gb Ab A Cb

Triads in Scale: Db F Fm Fdim

Key G

G Ab C Db Eb E Gb

Triads in Scale: Ab C Cm Cdim

Key D

D Eb G Ab Bb B Db

Triads in Scale: Eb G Gm Gdim

Key A

A Bb D Eb F F# Ab

Triads in Scale: Bb D Dm Ddim

Key E

E F A Bb C C# Eb

Triads in Scale: F A Am Adim

Key B

B C E F G G# Bb

Triads in Scale: C E Em Edim

Key F#

F# G B C D D# F

Triads in Scale: G B Bm Bdim

Key F

F Gb Bb Cb Db D Fb

Triads in Scale: Gb Bb Bbm Bbdim

Key Bb

Bb Cb Eb Fb Gb G Bbb

Triads in Scale: Cb Eb Ebm Ebdim

Key Eb

Eb Fb Ab Bbb Cb C Ebb

Triads in Scale: Fb Ab Abm Abdim

Key Ab

Ab Bbb Db Ebb Fb F Abb

Triads in Scale: Bbb Db Dbm Dbdim

Key Db

Db Ebb Gb Abb Bbb Bb Dbb

Triads in Scale: Ebb Gb Gbm Gbdim

Key Gb

Gb Abb Cb Dbb Ebb Eb Gbb

Triads in Scale: Abb Cb Cbm Cbdim