Houzam (Greece) Raga Saildesakshi, Trishuli (India)

(10-48910-2)

Key C

C D# E F G A B

Triads in Scale: C F Em Am G+

Key G

G A# B C D E F#

Triads in Scale: G C Bm Em D+

Key D

D E# F# G A B C#

Triads in Scale: D G F#m Bm A+

Key A

A B# C# D E F# G#

Triads in Scale: A D C#m F#m E+

Key E

E F## G# A B C# D#

Triads in Scale: E A G#m C#m B+

Key B

B C## D# E F# G# A#

Triads in Scale: B E D#m G#m F#+

Key F#

F# G## A# B C# D# E#

Triads in Scale: F# B A#m D#m C#+

Key F

F G# A Bb C D E

Triads in Scale: F Bb Am Dm C+

Key Bb

Bb C# D Eb F G A

Triads in Scale: Bb Eb Dm Gm F+

Key Eb

Eb F# G Ab Bb C D

Triads in Scale: Eb Ab Gm Cm Bb+

Key Ab

Ab B C Db Eb F G

Triads in Scale: Ab Db Cm Fm Eb+

Key Db

Db E F Gb Ab Bb C

Triads in Scale: Db Gb Fm Bbm Ab+

Key Gb

Gb A Bb Cb Db Eb F

Triads in Scale: Gb Cb Bbm Ebm Db+