Theoretical – No Known Name

(10-37810-6)

Key C

C Db F Ab A Bb B

Triads in Scale: Db F Fm Bbm

Key G

G Ab C Eb E F F#

Triads in Scale: Ab C Cm Fm

Key D

D Eb G Bb B C C#

Triads in Scale: Eb G Gm Cm

Key A

A Bb D F F# G G#

Triads in Scale: Bb D Dm Gm

Key E

E F A C C# D D#

Triads in Scale: F A Am Dm

Key B

B C E G G# A A#

Triads in Scale: C E Em Am

Key F#

F# G B D D# E E#

Triads in Scale: G B Bm Em

Key F

F Gb Bb Db D Eb E

Triads in Scale: Gb Bb Bbm Ebm

Key Bb

Bb Cb Eb Gb G Ab A

Triads in Scale: Cb Eb Ebm Abm

Key Eb

Eb Fb Ab Cb C Db D

Triads in Scale: Fb Ab Abm Dbm

Key Ab

Ab Bbb Db Fb F Gb G

Triads in Scale: Bbb Db Dbm Gbm

Key Db

Db Ebb Gb Bbb Bb Cb C

Triads in Scale: Ebb Gb Gbm Cbm

Key Gb

Gb Abb Cb Ebb Eb Fb F

Triads in Scale: Abb Cb Cbm Fbm