Theoretical – No Known Name

(10-3710-5)

Key C

C Eb E F F# G Ab A

Triads in Scale: C F Ab Cm Fm Am Ab+ F#dim Adim

Key G

G Bb B C C# D Eb E

Triads in Scale: G C Eb Gm Cm Em Eb+ C#dim Edim

Key D

D F F# G G# A Bb B

Triads in Scale: D G Bb Dm Gm Bm Bb+ G#dim Bdim

Key A

A C C# D D# E F F#

Triads in Scale: A D F Am Dm F#m F+ D#dim F#dim

Key E

E G G# A A# B C C#

Triads in Scale: E A C Em Am C#m C+ A#dim C#dim

Key B

B D D# E E# F# G G#

Triads in Scale: B E G Bm Em G#m G+ E#dim G#dim

Key F#

F# A A# B B# C# D D#

Triads in Scale: F# B D F#m Bm D#m D+ B#dim D#dim

Key F

F Ab A Bb B C Db D

Triads in Scale: F Bb Db Fm Bbm Dm Db+ Bdim Ddim

Key Bb

Bb Db D Eb E F Gb G

Triads in Scale: Bb Eb Gb Bbm Ebm Gm Gb+ Edim Gdim

Key Eb

Eb Gb G Ab A Bb Cb C

Triads in Scale: Eb Ab Cb Ebm Abm Cm Cb+ Adim Cdim

Key Ab

Ab Cb C Db D Eb Fb F

Triads in Scale: Ab Db Fb Abm Dbm Fm Fb+ Ddim Fdim

Key Db

Db Fb F Gb G Ab Bbb Bb

Triads in Scale: Db Gb Bbb Dbm Gbm Bbm Bbb+ Gdim Bbdim

Key Gb

Gb Bbb Bb Cb C Db Ebb Eb

Triads in Scale: Gb Cb Ebb Gbm Cbm Ebm Ebb+ Cdim Ebdim