Theoretical – No Known Name

(10-36710-1)

Key C

C C# E G G# A A#

Triads in Scale: C A C#m Am C+ C#dim A#dim

Key G

G G# B D D# E E#

Triads in Scale: G E G#m Em G+ G#dim E#dim

Key D

D D# F# A A# B B#

Triads in Scale: D B D#m Bm D+ D#dim B#dim

Key A

A A# C# E E# F# F##

Triads in Scale: A F# A#m F#m A+ A#dim F##dim

Key E

E E# G# B B# C# C##

Triads in Scale: E C# E#m C#m E+ E#dim C##dim

Key B

B B# D# F# F## G# G##

Triads in Scale: B G# B#m G#m B+ B#dim G##dim

Key F#

F# F## A# C# C## D# D##

Triads in Scale: F# D# F##m D#m F#+ F##dim D##dim

Key F

F F# A C C# D D#

Triads in Scale: F D F#m Dm F+ F#dim D#dim

Key Bb

Bb B D F F# G G#

Triads in Scale: Bb G Bm Gm Bb+ Bdim G#dim

Key Eb

Eb E G Bb B C C#

Triads in Scale: Eb C Em Cm Eb+ Edim C#dim

Key Ab

Ab A C Eb E F F#

Triads in Scale: Ab F Am Fm Ab+ Adim F#dim

Key Db

Db D F Ab A Bb B

Triads in Scale: Db Bb Dm Bbm Db+ Ddim Bdim

Key Gb

Gb G Bb Db D Eb E

Triads in Scale: Gb Eb Gm Ebm Gb+ Gdim Edim