Theoretical – No Known Name

(10-3468910-7)

Key C

C Db E Gb Bb

Triads in Scale: Gb Gb+

Key G

G Ab B Db F

Triads in Scale: Db Db+

Key D

D Eb F# Ab C

Triads in Scale: Ab Ab+

Key A

A Bb C# Eb G

Triads in Scale: Eb Eb+

Key E

E F G# Bb D

Triads in Scale: Bb Bb+

Key B

B C D# F A

Triads in Scale: F F+

Key F#

F# G A# C E

Triads in Scale: C C+

Key F

F Gb A Cb Eb

Triads in Scale: Cb Cb+

Key Bb

Bb Cb D Fb Ab

Triads in Scale: Fb Fb+

Key Eb

Eb Fb G Bbb Db

Triads in Scale: Bbb Bbb+

Key Ab

Ab Bbb C Ebb Gb

Triads in Scale: Ebb Ebb+

Key Db

Db Ebb F Abb Cb

Triads in Scale: Abb Abb+

Key Gb

Gb Abb Bb Dbb Fb

Triads in Scale: Dbb Dbb+