Theoretical – No Known Name

(10-346810-2)

Key C

C C# D# F A B

Triads in Scale: F F+

Key G

G G# A# C E F#

Triads in Scale: C C+

Key D

D D# E# G B C#

Triads in Scale: G G+

Key A

A A# B# D F# G#

Triads in Scale: D D+

Key E

E E# F## A C# D#

Triads in Scale: A A+

Key B

B B# C## E G# A#

Triads in Scale: E E+

Key F#

F# F## G## B D# E#

Triads in Scale: B B+

Key F

F F# G# Bb D E

Triads in Scale: Bb Bb+

Key Bb

Bb B C# Eb G A

Triads in Scale: Eb Eb+

Key Eb

Eb E F# Ab C D

Triads in Scale: Ab Ab+

Key Ab

Ab A B Db F G

Triads in Scale: Db Db+

Key Db

Db D E Gb Bb C

Triads in Scale: Gb Gb+

Key Gb

Gb G A Cb Eb F

Triads in Scale: Cb Cb+