Major #6 Chord e.g. C7 Raga Mahathi ?(India)

(10-34678910-1)

Key C

C E G A#

Triads in Scale: C

Key G

G B D E#

Triads in Scale: G

Key D

D F# A B#

Triads in Scale: D

Key A

A C# E F##

Triads in Scale: A

Key E

E G# B C##

Triads in Scale: E

Key B

B D# F# G##

Triads in Scale: B

Key F#

F# A# C# D##

Triads in Scale: F#

Key F

F A C D#

Triads in Scale: F

Key Bb

Bb D F G#

Triads in Scale: Bb

Key Eb

Eb G Bb C#

Triads in Scale: Eb

Key Ab

Ab C Eb F#

Triads in Scale: Ab

Key Db

Db F Ab B

Triads in Scale: Db

Key Gb

Gb Bb Db E

Triads in Scale: Gb