Theoretical – No Known Name

(10-2578-9)

Key C

C Db D Eb Fb Gb G

Triads in Scale: Cm Cdim

Key G

G Ab A Bb Cb Db D

Triads in Scale: Gm Gdim

Key D

D Eb E F Gb Ab A

Triads in Scale: Dm Ddim

Key A

A Bb B C Db Eb E

Triads in Scale: Am Adim

Key E

E F F# G Ab Bb B

Triads in Scale: Em Edim

Key B

B C C# D Eb F F#

Triads in Scale: Bm Bdim

Key F#

F# G G# A Bb C C#

Triads in Scale: F#m F#dim

Key F

F Gb G Ab Bbb Cb C

Triads in Scale: Fm Fdim

Key Bb

Bb Cb C Db Ebb Fb F

Triads in Scale: Bbm Bbdim

Key Eb

Eb Fb F Gb Abb Bbb Bb

Triads in Scale: Ebm Ebdim

Key Ab

Ab Bbb Bb Cb Dbb Ebb Eb

Triads in Scale: Abm Abdim

Key Db

Db Ebb Eb Fb Gbb Abb Ab

Triads in Scale: Dbm Dbdim

Key Gb

Gb Abb Ab Bbb Cbb Dbb Db

Triads in Scale: Gbm Gbdim