Theoretical – No Known Name

(10-257-1)

Key C

C D# E F# G G# A A#

Triads in Scale: C D#m Am C+ D#dim F#dim

Key G

G A# B C# D D# E E#

Triads in Scale: G A#m Em G+ A#dim C#dim

Key D

D E# F# G# A A# B B#

Triads in Scale: D E#m Bm D+ E#dim G#dim

Key A

A B# C# D# E E# F# F##

Triads in Scale: A B#m F#m A+ B#dim D#dim

Key E

E F## G# A# B B# C# C##

Triads in Scale: E F##m C#m E+ F##dim A#dim

Key B

B C## D# E# F# F## G# G##

Triads in Scale: B C##m G#m B+ C##dim E#dim

Key F#

F# G## A# B# C# C## D# D##

Triads in Scale: F# G##m D#m F#+ G##dim B#dim

Key F

F G# A B C C# D D#

Triads in Scale: F G#m Dm F+ G#dim Bdim

Key Bb

Bb C# D E F F# G G#

Triads in Scale: Bb C#m Gm Bb+ C#dim Edim

Key Eb

Eb F# G A Bb B C C#

Triads in Scale: Eb F#m Cm Eb+ F#dim Adim

Key Ab

Ab B C D Eb E F F#

Triads in Scale: Ab Bm Fm Ab+ Bdim Ddim

Key Db

Db E F G Ab A Bb B

Triads in Scale: Db Em Bbm Db+ Edim Gdim

Key Gb

Gb A Bb C Db D Eb E

Triads in Scale: Gb Am Ebm Gb+ Adim Cdim