Theoretical – No Known Name

(10-235810-1)

Key C

C F# G# A A# B

Triads in Scale: F#dim

Key G

G C# D# E E# F#

Triads in Scale: C#dim

Key D

D G# A# B B# C#

Triads in Scale: G#dim

Key A

A D# E# F# F## G#

Triads in Scale: D#dim

Key E

E A# B# C# C## D#

Triads in Scale: A#dim

Key B

B E# F## G# G## A#

Triads in Scale: E#dim

Key F#

F# B# C## D# D## E#

Triads in Scale: B#dim

Key F

F B C# D D# E

Triads in Scale: Bdim

Key Bb

Bb E F# G G# A

Triads in Scale: Edim

Key Eb

Eb A B C C# D

Triads in Scale: Adim

Key Ab

Ab D E F F# G

Triads in Scale: Ddim

Key Db

Db G A Bb B C

Triads in Scale: Gdim

Key Gb

Gb C D Eb E F

Triads in Scale: Cdim